Geschiedenis van Charles Cabour

Charles Cabour werd geboren in Duinkerke op 12 december 1856 en is ook in Duinkerke gestorven op 3 oktober 1924. Hij was gedurende zijn loopbaan wisselagent, maritiem- en verzekeringsmakelaar, alsook rechter bij de handelsrechtbank van Dunkerque.

Gedurende eeuwen is het domein in het bezit geweest van de adellijke families: Hondschote, Horne, Thibault de Boesinghe. De twee laatste families droegen ook “Gaasbeke” in hun titel. Hieruit ontstond het toponiem Garzebekeveld dat nog steeds op de NGI kaarten en in de volksmond in gebruik is.

Eind 19de eeuw veranderde het geheel van eigenaars en kwam het in handen van de bankier Eugeen Carpentier en spinmeester Albrecht Cuenin, beide uit Duinkerke. In 1900 erfde Charles Amé Cabour (1869-1924) via zijn moeder het deel van Eugeen Carpentier, waarna hij in 1901, samen met zijn echtgenote Marguerite Vancauwenberghe (1869-1959) het deel van Cuenin afkocht. Zij bouwden het kasteeldomein verder uit en trokken er, in 1906, op een bestaande woning, een landhuis (kasteel) op. Het domein Cabour was geboren.

Sinds de Eerste Wereldoorlog heerst er, in allerhande publicaties en op kaarten, verwarring tussen de familienaam Cabour en de Franse badplaats Cabourg.

De juiste schrijfwijze van het toponiem is dus CABOUR, afkomstig van de eigenaar CHARLES AME CABOUR.

In het kader van een mogelijk samenvoegen van het domein Cabour met de op Frans grondgebied gelegen uitloper van het domein probeert men nu het ten onrechte in Frankrijk gebruikte "Dunes Fossile" (er zijn immers GEEN fossielen gevonden of te vinden) te vernederlandsen en als toponiem "Fossiele duinen" op het domein Cabour ingang te doen vinden.

De Cabourduinen of het Garzebekeveld strekken zich uit over een lengte van 13 km op 400 tot 600 meter breedte over de landsgrens. Het Belgische deel bedraagt een 55 ha. Deze duinen behoren tot de oudste van de Belgische kust en zijn de restanten van een oude zeewerende duinengordel die ca 5000 jaar geleden werd gevormd. Ze verschillen vooral van de Jonge duinen in de Westhoek door de bodemsamenstelling. De invloed van de zee is zeer veraf wat maakt dat duinvormingsprocessen hier niet meer optreden. Door hun ouderdom is de bodem ook ontkalkt wat voor gevolg heeft dat er zich een heel specifieke flora heeft gevestigd die nergens anders in de streek aangetroffen wordt. Vanwege de ouderdom werd deze plaats reeds vroeg bewoond: archeologische vondsten wijzen op een bewoning die teruggaat tot in het Ijzertijdperk.
(bron: www.bloggen.be/cabour)